Nu är det klart vilka som får ta emot pedagogiska priset för 2020. Med 2020 års pris vill SLU speciellt uppmärksamma dem som på ett förtjänstfullt och pedagogiskt sätt har hanterat den snabba omläggningen till digital undervisning som skedde i samband med Covid-19 pandemin.

Läs hela nyheten här