Biobränslen betraktas ofta som koldioxidneutrala i klimatberäkningar, men klimatnyttan med olika typer av biobränslen kan variera betydligt. Det visar en ny avhandling från SLU. Att använda pellets från energiskog på svensk åkermark har t.ex. en kylande effekt på jordens temperatur, medan användning av pellets från avverkningsrester har motsatt effekt. Samtidigt är båda dessa bränslen betydligt bättre för klimatet än fossilt kol.

Läs hela nyheten här