I fjällvärlden ska många olika intressen samsas och ofta försöker man lösa oenigheter med olika typer av samråd. Tyvärr blir inte alltid effekten den förväntade, även om parterna är överens. Om detta handlar ett avsnitt i en podcastserie kopplad till forskningssatsningen ”Storslagen fjällmiljö”. I programmet medverkar SLU-forskaren Lars Hallgren. I ett annat avsnitt, om miljöövervakning, medverkar Wiebke Neumann.

Läs hela nyheten här