I skuggan av coronapandemin är år 2020 också International Year of Plant Health, det internationella växtskyddsåret. Uppskattningsvis 40% av planetens skördar går årligen till spillo på grund av växtsjukdomar och skadeinsektsangrepp. Senaste avsnittet av podden Feeding your mind från SLU Future Food handlar om växthälsans betydelse för vår livsmedelsförsörjning.

Läs hela nyheten här