I samband med biologiska mångfaldens dag lanserade SLU en diktutmaning. Vi fick in 52 dikter om 53 olika fågelarter. Hoppas att ni som diktade hade roligt och kanske upptäckte något nytt om fåglarna ni betraktade. För oss var det här ett sätt att lyfta fåglarnas värde för oss människor. Den vanligaste fågeln i de inskickade dikterna var koltrasten. Vad skulle hända med oss om den försvann?

Läs hela nyheten här