I takt med att mjölkkobesättningarna blir större har fler gårdar möjlighet att tillverka eget kraftfoder baserat på lokala råvaror, i stället för att köpa färdiga kraftfoderblandningar. En ny rapport från SLU beskriver vad lantbrukare kan göra för att minimera risken för foderförluster orsakade av skadliga mikroorganismer.

Läs hela nyheten här