Tisdag 4 april genomförs heldagskonferensen ”Framtidens lantbruk i Jämtland” på Mittuniversitetet i Östersund. Temat för konferensen är klimat, markanvändning och samverkan. Huvudarrangör är SLU:s forskningsplattform Framtidens lantbruk.

Läs hela nyheten här