”Jaktens historia i Sverige” är titeln på en bok som just har lämnat tryckeriet. Redaktörer är professorerna Kjell Danell, Roger Bergström och Leif Mattsson från SLU samt Sverker Sörlin från KTH, vilka skrivit boken tillsammans med ytterligare ett antal experter. Inför lanseringen av boken anordnas ett heldagsseminarium om vilt och jakt i ett historiskt perspektiv med lite framtidsutblickar. Seminariet, som tar avstamp i boken, hålls på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm den 3 maj 2017.

Läs hela nyheten här