Drivkrafter för förändring och hållbara livsmedelssystem är temat för en konferens vid SLU i Uppsala 25–26 september 2019. Konferensen vänder sig till yrkesverksamma och andra med intresse för hur jordbruksforskning kan bidra till det globala målet ”ingen hunger”.

Läs hela nyheten här