Kommer dagens igenväxande ängs- och hagmarker att hållas öppna av vilda kor i framtiden? Den 6 oktober anordnar SLU ett seminarium i Uppsala om forskning som handlar om återskapandet av uroxen, eller åtminstone ett betesdjur som har samma funktioner i landskapet. Seminariet tar också upp frågor som rör etik och lagstiftning. Medverkar gör forskare från SLU, Aarhus universitet och Wageningen University.

Läs hela nyheten här