Av 30 inkomna ansökningar till SLU:s industridoktorandprogram inom livsmedel har 22 gått vidare i urvalsprocessen. Dessa bjuds nu in till nästa steg, som är ett ”pitch-event” då varje företag/organisation får 3 minuter på sig att sälja in sälja in sitt projektförslag. Totalt är det tio doktorandprojekt som står på spel.

Läs hela nyheten här