Nya skadegörare och ogräs, ökande viltskador, ett förändrat klimat och resistensproblematik. Det är några av de frågor som kommer att diskuteras när SLU och Jordbruksverket ordnar en nationell växtskyddskonferens i Uppsala 14–15 november. Syftet är att samla forskare, organisationer, myndigheter, företag och andra intressenter för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och tillsammans diskutera lösningar för svenskt jord-, skogs- och trädgårdsbruk.

Läs hela nyheten här