Hur blir lantbruket en tillgång i klimatarbetet och vilka är drivkrafterna? Klimatsmart lantbruk och livsmedelsproduktion är temat för en konferens som arrangeras i Stockholm den 26 oktober av SLU:s forskningsplattform Framtidens lantbruk.

Läs hela nyheten här