Vallen är den i särklass största grödan i svenskt lantbruk. Dess uthållighet, avkastning och näringsinnehåll har avgörande betydelse för ekonomin i mjölk- och köttproduktion, och blir allt viktigare för en sund hästhållning. Vallens betydelse för klimatet är också en aktuell fråga. Om detta handlar Vallkonferensen i Uppsala 4–5 februari 2020.

Läs hela nyheten här