Det övergripande målet för Sveriges livsmedelsstrategi är en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Den 7 juni anordnar SLU en digital workshop om hur samisk matkultur på ett tydligare sätt kan integreras i de regionala strategierna i norra Sverige, för en stärkt lokal ekonomi.

Läs hela nyheten här