Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (H2020-MSCA-IF) är ett av EUs mest attraktiva program för forskningsstöd. Det ger begåvade forskare möjlighet att arbeta utomlands med gränsöverskridande forskning, skaffa sig nya kompentenser och att stärka sina nätverk. MSCA fellowships är också en av de mest prestigefyllda utmärkelserna i Europa.

Läs hela nyheten här