Agrarhistoriker Johanna Widenberg får Kungliga Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete på 50 000 kronor för sin svenska monografi ”Den stora kreatursdöden. Kampen mot boskapspesten och mjältbrand i 1700-talets svenska rike”. Priset kommer att delas ut vid Akademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars.

Läs hela nyheten här