SLU-forskare prisas för ”Årets internationella publikation 2017”. I den belönade artikeln undersöker forskarna, tillsammans med kollegor från Luleå Tekniska Universitet, hur män inom skogssektorn förstår, skapar mening och motstånd mot olika former av jämställdhetsinsatser. Artikeln som bygger på ett omfattande enkätmaterial publicerades under förra året i tidskriften Men and Masculinities. Utmärkelsen delades ut i samband med Forum för Arbetslivsforsknings (FALF) årliga konferens.

Läs hela nyheten här