Professor Erik Steen Jensen, vid institutionen för biosystem och teknologi, ämnesgruppen odlingssystemsekologi, i Alnarp, har blivit utsedd till Riddare av den franska Orden l’Ordre des Palmes Académiques. Orden instiftades av Napoleon Bonaparte, och utmärkelsen som riddare innebär ett prestigefyllt hedersomnämnande från den franska republiken för insatser inom vetenskap, kultur och utbildning.

Läs hela nyheten här