Idag utsågs professor Pär Forslund till ny prorektor för SLU av universitetets styrelse. Pär är sedan 2012 professor i ekologi vid SLU. Han är även prodekan på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap med ansvar för utbildningsfrågor och är dessutom ordförande i programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk.

Läs hela nyheten här