Man kan analysera växternas proteiner för att få veta vilka plantor som är bäst att odla. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet utvecklar metoder för det. De har hittat proteiner hos potatis som är typiska för hög skörd och motståndskraft mot bladmögel och brunröta. De föreslår nya arbetsflöden, med både DNA- och proteinmätningar, som kan hjälpa växtförädlare att snabbare välja rätt plantor med odlingsmässigt viktiga egenskaper.

Läs hela nyheten här