H.E. Dr Farah Mohamed, vice hälsominister för Puntland, Somalia gjorde ett kort besök på SLU den 27 februari. Detta var i samband med dialogen med Utrikesdepartementet och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) om den kommande svenska bilaterala strategin för svenskt stöd till Somalia. Somalierna ser SLU som en viktig potentiell partner för att utveckla den viktiga djurproduktionssektorn i landet.

Läs hela nyheten här