Sveriges lantbruksuniversitet rankas som ett av världens tre bästa universitet inom ämnesområdena jord- och skogsbruksvetenskap. Det är organisationen QS som nu släpper årets World University Ranking-lista.

Läs hela nyheten här