Tillväxten överstiger avverkningen i den svenska skogen, och mycket pekar på att gapet blir ännu större i framtiden. Men vad händer med skogen om omvärldens krav förändras? Och hur påverkar de globala klimatmålen?

Läs hela nyheten här