Vad var det som hände när skogsdebatten skiftade fokus under 1900-talets sista decennier? När sällsynta arter kom att väga tyngst i naturvårdsdebatten, och när marknaden kom överens om ett regelverk som var strängare än lagen? En ny rapport i serien Rapport Skog ger svar.

Läs hela nyheten här