Sojamjöl kan med framgång ersättas av rapsmjöl som foder till mjölkkor. Ju större mängd proteintillskott som utfodras, desto lägre blir också den positiva responsen på mjölkavkastningen, den kan till och med bli negativ. Vidare stärks tesen att vikten av ”bypass-protein” vid utfodring till mjölkkor är övervärderad. Resultaten visar att det finns potential att minska produktionskostnaderna för mjölk och att minska kväveförluster. Avhandlingen föreslår förbättrad optimering av proteinutfodring till mjölkkor genom att minska mängderna av proteintillskott och i större utsträckning låta mikrobiellt protein stå för proteinförsörjningen.

Läs hela nyheten här