Östersjöns tre sälarter har återhämtat sig från 1970-talets historiskt låga nivåer, men de växande bestånden skapar också problem för det kustnära yrkesfisket när sälarna tar fisk och skadar fiskeredskap. Push-up fällor är ett sätt att minska både sälskadorna och konflikterna mellan sälar och yrkesfisket. I en ny licentiat-uppsats från institutionen för akvatiska resurser vid SLU redovisas försök med vidareutvecklade fällor med så kallade sälgrindar och selektionspaneler.

Läs hela nyheten här