Poppel och hybridasp ingår bland Populus-arterna och är bland de mest produktiva trädslagen i Sverige. Intresset för att odla dem har ökat på grund av politiska mål för att öka andelen förnybar energi och att öka andelen lövträdsarter i skogarna. I en ny avhandling från SLU har Rebecka Mc Carthy undersökt hur Populus-arter bäst etableras på skogsmark.

Läs hela nyheten här