SLU har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en reviderad skoglig referensnivå för brukad skogsmark i Sverige åren 2021–2030. Johan Stendahl, SLU-forskare och koordinator för miljöanalysprogram Klimat, är projektledare och driver arbetet i samarbete med programmet för Skogliga Hållbarhetsanalyser, SLU.

Läs hela nyheten här