Prognosen vid SLU Aquas fiskeriförsöksstation i Älvkarleby visar att laxsjukdomen M74 i år förekommer hos 58 % av laxkullarna i Dalälven. Siffrorna är de högsta sedan slutet av 1990-talet, och betydligt högre än förra året då 39 % av laxen drabbades.

Läs hela nyheten här