Historiskt har torsk varit en av Östersjöns viktigaste fiskarter, både som rovdjur i ekosystemet och som inkomstkälla för fisket. Numer återstår bara en spillra av Östersjöns östra torskbestånd, och fiskarna är småväxta, magra och i dålig kondition. En nypublicerad studie baserad på fiskmärkningsdata från 1955 till 2019 visar att tillväxten för torsken i östra Östersjön aldrig varit så låg som nu.

Läs hela nyheten här