Under Valborgshelgen genomfördes Vårkollen för sjunde året i rad. Nästan 12 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från ungefär 2 300 medborgarforskare. Intresset för att rapportera vårtecken på Valborg har aldrig varit större! Blomningen respektive lövsprickningen (björk) har kommit ungefär lika långt norrut i år som vid tidigare Vårkollar, men jämfört med observationer som gjordes för 100 år sedan har de kommit en bra bit längre norrut.

Läs hela nyheten här