SLU ska vara en stark, positiv kraft i klimatarbetet, genom att ta fram metoder och kunskaper som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Genom denna så kallade indirekta miljöpåverkan, har vi möjligheten att bidra med mycket, och därmed kompensera för vår direkta miljöpåverkan. Det skriver SLU:s rektor Peter Högberg i ett blogginlägg som knyter an till en pågående debatt om svenska universitets klimatpåverkan.

Läs hela nyheten här