”Det är ett fantastiskt tillskott! Att vi får förtroendet att göra detta känns mycket bra!” Så skriver SLU:s rektor Peter Högberg i Rektorsbloggen efter beskedet om regeringens satsning på ett kompetenscentrum för växtförädling vid SLU. Han tackar också de medarbetare i organisationen som har banat väg för denna välbehövliga satsning.

Läs hela nyheten här