Vi vill lyfta fram fem skäl till att pandemin ökat behovet av en generellt kraftfull statlig forsknings- och innovationssatsning, med tunga satsningar redan från och med hösten 2020. Det skriver tolv rektorer på några av Sveriges största universitet i en debattartikel i Altinget.

Läs hela nyheten här