Världsvattendagen är ett bra tillfälle att påminna oss själva och andra om hur centrala vattenfrågorna är för hållbarhetsmålen. Vatten kopplar samman så många av målen, där vattenresurser, energiproduktion och matförsörjning behöver ses i ett helhetsperspektiv. Det skriver Kevin Bishop i sitt senaste inlägg på rektorsbloggen.

Läs hela nyheten här