Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gett ArtDatabanken i uppdrag att ta fram en riskklassificerad lista över främmande arter. Arbetet omfattar ett tusental arter och har genomförts med en metod som uppskattar ekologisk effekt och invasionspotential.

Läs hela nyheten här