Under försommaren noterades stora utbrott av röd tallstekel framför allt i södra Sverige. Det är ett återkommande fenomen. Även 2009-2010 angrep denna för skogsägare välkända insekt stora arealer, i delvis samma område. Rapportera dina observationer till Skogsskada! Skadorna syns även på hösten.

Läs hela nyheten här