Rödingen i sjön Vättern är ett av de mest storvuxna och mest värdefulla rödingbeståndet som finns i Sverige. För att möjliggöra en hållbar framtid för beståndet studeras rödingens rörelser, beteende och överlevnad vid återutsättning i ett nytt forskningsprojekt.

Läs hela nyheten här