Stora mängder historiska data från försöksytor med ekplanteringar har samlat damm i arkiv. Nu digitaliseras de och omvandlas till ny kunskap och vägledning om ekskog och dess skötsel. Ett forskningsprojekt som inleddes i slutet av 1800-talet börjar nu närma sig målgång.

Läs hela nyheten här