Två SLU-forskare tar idag emot priser vid Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lunds årshögtid. David Wardle från SLU i Umeå delar Roséns Linnépris i botanik med Kristina Sundbäck från Göteborgs universitet. Ulf Gärdenfors från SLU i Uppsala delar Roséns Linnépris i zoologi med Fredrik Ronquist från Naturhistoriska riksmuseet.

Läs hela nyheten här