Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, har gått bort. Han var en väl sedd gäst hos SLU, såväl som föreläsare som inom forskningssamarbete och undervisning.

Läs hela nyheten här