I de flesta europeiska länder finns nu permanenta, reproducerande populationer av antingen varg, lodjur eller brunbjörn. I vissa länder finns alla tre. Men det är inte jungfruliga marker som återkoloniseras av dessa djur utan snarare marker präglade av hög mänsklig aktivitet.

Läs hela nyheten här