Mjölkkor har stor kulturell och ekonomisk betydelse i Rwanda, där det finns en strävan att förbättra barnens näringsförsörjning genom säkrad tillgång på mjölk. Merparten av mjölken produceras dock av småbönder med enstaka kor, och bristande hygien, dålig juverhälsa och penicillinresistenta bakterier är påtagliga problem. Om detta, och om möjliga motåtgärder, skriver Jean-Baptiste Ndahetuye i en avhandling från SLU.

Läs hela nyheten här