I Sverige behöver vi öka vår självförsörjning av livsmedel och producera det vi konsumerar inom landet. SLU Grogrund satsar på utveckling av rybs som oljegröda för odlingsförhållanden i norra Sverige. Det finns ett behov att utveckla nya sorter av rybs som är anpassade till dagens föränderliga klimat och sjukdoms- och skadedjurtryck. Dessa nya sorter säkrar goda skördar på en relativt begränsad yta och under en kort växtsäsong.

Läs hela nyheten här