Ett tvärvetenskapligt team av forskare har genomfört en omfattande analys som pekar på hur detaljer i EU:s lagtexter kring genetiskt modifierade organismer (GMO) kan eller bör uppdateras. Det handlar om att göra lagen mer innovationsvänlig och förutsägbar. GMO-lagstiftningen har trettio år på nacken, och till följd av en enorm utveckling på bioteknikområdet är den i stort behov av reformer.

Läs hela nyheten här