Att skogsbruket bidrar till oroande nivåer av kvicksilver i insjöfisk är ett riktigt klurigt problem. För kvicksilvret är inte skogsbrukets fel — och lösningarna är oklara. Men det finns sätt att börja tackla problemet på. Det visar en studie från Future Forests.

Läs hela nyheten här