Statusen för hälleflundra och havskatt i Skagerrak och Kattegatt och för gös i norra Östersjön är så dålig att arterna inte bör fiskas. Utvecklingen är mer positiv för till exempel kummel i Nordsjön och för siken i Vänern och Vättern. Det visar SLU:s årliga översikt ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten”, som ger en samlad bild av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna.

Läs hela nyheten här