För trettonde året i rad kommer nu den samlade översikten av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna. Nytt för i år är att rapporten även beskriver fritidsfisket mer utförligt. Det fisket får en allt större betydelse för utvecklingen av många av Sveriges bestånd av fisk- och skaldjur.

Läs hela nyheten här