Långa, sill och strömming är fisk som du, med tanke på beståndens storlek, med gott samvete kan servera på jul- och nyårsbordet. Det här är fiskbestånd som ökar i svenska vatten och som får omdömet ”god status” av forskarna.
– Mer bekymmersamt ser det ut för hummer, samt gädda och gös längs kusterna. Där har gös och gädda också har en viktig funktion att begränsa mängden småfisk, säger forskningsledare Johanna Mattila vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Läs hela nyheten här